Rebelle: Kunst en feminisme 1969-2009

Ulrike Rosenbach, REBELLE